preventie tandarts controleert op caries

Preventie

LEVEN IN EEN WERELD ZONDER CARIËS

Cariës is volksziekte nummer 1. Het is het gevolg van een slecht voedselpatroon en slechte mondhygiëne. Cariës kan worden voorkomen door die zaken aan te pakken. Omdat effectief te kunnen doen moet het risico tijdig, voordat destructief ingrijpen noodzakelijk is, zicht- en meetbaar gemaakt worden.

PREVENTIEF HANDELEN IN PLAATS VAN BEHANDELEN

Oral Qamera doet precies dat. Het maakt gebruik van QLF™ (Quantitative Light-Induced Fluorescence) die schadelijke bacteriële activiteit en schade aan het gebit in een vroeg stadium zichtbaar maakt en kwantificeert.

Oral Qamera is daarmee ideaal voor een snelle beoordeling van de bestaande risico’s op cariës en de effectiviteit van de zorg voor de mond en het gebit in het bijzonder. Werken met Oral Camera betekent schade aan een gebit voorkomen door risico’s zichtbaar te maken en preventief te behandelen.

EEN COMPLEET BEELD

Oral Qamera maakt het mogelijk het effect, of het gebrek daaraan, van preventieve maatregelen te meten en de behandeling aan te passen voordat permanente schade ontstaat. Zowel thuis als in de tandartsstoel. Het zorgt dat de zorg, zowel thuis als in de kliniek, greep krijgt op de mondgezondheid.

ZO WERKT DE QLF™-TECHNOLOGIE

QLF™ gebruikt fluorescentie. Fluorescentie is een eigenschap van specifieke stofjes, fluoroforen, die licht van een specifieke kleur absorberen en weer uitzenden als licht met een andere kleur. Door met een filter het licht van de oorspronkelijke kleur te blokkeren blijft het fluorescentiebeeld over: het beeld dat ontstaat door het licht dat door de fluoroforen wordt uitgestraald. QLF™ gebruikt twee soorten fluoroforen. Porphyrines die worden aangemaakt door bacteriën en rood fluoresceren en fluoroforen die zich op de grens van tandglazuur en dentine bevinden en groen fluoresceren. De rode fluorescentie is een maat voor schadelijke bacteriële activiteit en de groene fluorescentie maakt kleine beschadigingen van het tandglazuur zichtbaar. Samen met een speciaal filter levert dat het QLF-beeld op.

In het QLF-beeld is het contrast tussen schoon en besmet weefsel en tussen gezond en aangetast glazuur veel groter dan bij normale belichting. Dat maakt het ook voor niet-ingewijden veel makkelijker om te zien of een mond gezond is of niet.De mate van besmetting en de grootte van de aantasting van het glazuur kunnen bovendien op elk moment gemeten worden en die metingen zijn te gebruiken om een objectief beeld te krijgen van de ontwikkeling van de mondgezondheid in de tijd. Omdat de methode heel gevoelig is kan dan worden ingegrepen voordat het te laat is.

ORAL QAMERA IN HET KORT

 • Verlicht het gebitselement met blauw licht op een piekfrequentie van 405nm.
 • Geeft de cariogene bacteriële activiteit weer door middel van fluorescerend licht en een filter in plaats van het openbaar maken van agenten.
 • Ondersteunt het vroegtijdig opsporen van orale anomalieën.
 • Kwantificeert de aanwezigheid van tandplak, cariës, calculus en tandscheuren.
 • Maakt kwantitatieve en longitudinale monitoring van demineralisatie mogelijk en remineralisatieprocessen.
 • Verbetert de therapietrouw van de patiënt sterk.
preventie begint met Oral Qamera in elke praktijk

HET VERSCHIL TUSSEN TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE

Vanaf de middeleeuwen was tandheelkunde nog geen vak op zich, maar een bezigheid van de barbiers en de algemeen arts. Tussen 1650 en 1800 werd tandheelkunde een moderne wetenschap. De 17e-eeuwse Franse arts Pierre Fauchard wordt gezien als de grondleger van de moderne tandheelkunde. Hij maakte veel gebruik van protheses, vulde tanden en kiezen bij tandbederf en kwam tot de conclusie dat zuren die ontstaan uit suikers de oorzaak van cariës zijn. Tandheelkunde gaat dus primair over genezen van ziekten en niet over het voorkomen daarvan. Met de komst van Oral Qamera devices wordt het mogelijk om tandplak op te sporen en aan dus aan te pakken. Effectief aan te pakken. Hieronder leggen we de verschillen uit tussen tandheelkunde (cure) en mondheelkunde (care).

Cure

 • Mondverzorging oude stijl
 • Invasief
 • Primair gericht op het oplossen van een tandheelkundig probleem
 • Ad hoc handelen als behandelstrategie
 • Geeft een verkeerde prikkel: boren is lucratief voor de behandelaar
 • Niet controleerbaar voor de verzekeraar
 • 40 procent van de Nederlanders gaat met een angstig gevoel naar de tandarts
 • Slechte mondgezondheid heeft grote impact op algemene gezondheid en dus op maatschappelijk gedragen zorgkosten
 • Levert geen betrouwbare methode voor het vastleggen en volgen van ontwikkelingen in de mondgezondheid
 • Levert geen objectief systeem om de kwaliteit van invasief handelen te kunnen meten/beoordelen
 • Geeft geen stimulans vanuit overheid en andere instanties voor zelfmanagement van mondgezondheid
 • Je poetst omdat het moet
 • Patiënt is volledig afhankelijk van de behandelaar
 • Patiënt heeft weinig tot geen invloed op de behandeling
 • Maakt iedereen onzeker

Care

 • Mondverzorging nieuwe stijl
 • Preventief
 • Primair gericht op het voorkomen van problemen in de mond
 • Leidt tot een langdurig en persoonlijk zorgplan
 • Preventief behandelen is voor de behandelaar even lucratief op de lange termijn
 • Patiëntdossier wordt compleet vastgelegd en inzichtelijk voor consument en verzekeraars
 • Consumenten hoeven niet meer bang te zijn voor de tandarts
 • Goede mondzorgpreventie zal leiden tot vergroting van algemene gezondheid en een jaarlijkse besparing binnen de EU van 36 miljard euro op alle curatieve cariësgerelateerde kosten. En dan hebben we nog niet eens over de medische kosten die verband houden met slechte mondverzorging, zoals reuma, Alzheimer, hart en vaatziekten, maag/darmkanker
 • Biedt een objectieve methode om de kwaliteit van de mondhygiëne en mondzorg te meten en te verbeteren
 • Je poetst met zichtbaar effect
preventie onderzoek in labaratorium

ZEVEN REDENEN OM VOOR ORAL QAMERA TE KIEZEN

 1. Biedt innovatieve oplossingen voor preventie, behandeling en evaluatie van de behandeling
 2. Maakt gebruik van een volledig veilige optische technologie, zonder schadelijke straling waardoor onderzoek frequent kan plaatsvinden, zowel in een klinische omgeving als thuis
 3. De effecten van tandplak kunnen visueel worden waargenomen, geanalyseerd en gekwantificeerd door de propriëtaire software en digitaal worden gedocumenteerd en biedt daardoor een objectieve maatstaf voor het cariësrisico
 4. Voorkomt onnodige en blijvende schade aan het gebit door boren, omdat plak al in een vroeg stadium opgespoord kan worden en dat op basis van deze inzichten een effectief behandelplan kan worden opgesteld
 5. Door tandplak eerder te detecteren, kan er gerichter gepoetst worden wat de kans op gaatjes verkleint.
 6. Wereldwijd diepgaand gevalideerd met meer dan 400 wetenschappelijke artikelen en geldt als gold standard
 7. Wordt onderschreven door de Nederlandse Zorgautoriteit en de behandeling wordt vergoed door zorgverzekeraars