Tag Archief van: qraypen

MOEDER

jonge vrouw in kantoor vertelt over haar moeder

‘Mijn moeder was bang voor de tandarts en die angst heeft ze aan mij doorgegeven. Ik ging wel, maar altijd met een zwaar gevoel in mijn benen. Heb ik wel goed gepoetst? Flos ik wel genoeg? En stoker ik wel zoals het hoort? Ik doe mijn best, maar is het genoeg? Als ik dan in de stoel van de tandarts ging liggen, dan voelde ik mijn hart in mijn keel kloppen. Gelukkig heb ik een goed gebit, maar ik heb wel veel last van tandplak en dan vooral bij twee implantaten die ik sinds een paar jaar heb. Ongelukje bij het sporten. Dus op advies van mijn tandarts ging ik twee keer jaar naar de mondhygiëniste. En ook dat gaf me niet echt een fijn gevoel. Verkrampt lig je dan naar het plafond te kijken.

Oral Qamera is voor mij de oplossing

Een half jaar geleden is daar verandering in gekomen, toen ik op Instagram een bericht zag staan met als kop: “Nooit meer bang voor de tandarts.” Het was een bericht van Oral Qamera en ik ben meteen op hun site gaan kijken. Ik kan je bijna niet uitleggen hoe blij ik ben met de Q-Scan Plus van Oral Qamera. Met de Plus kun je meteen na het poetsen zien of je wel goed gepoetst hebt. En dat betekent dat ik nu veel meer controle heb over de gezondheid van mijn gebit en dus ook van mijn mond. Met de inzet van Oral Qamera poets ik tegenwoordig bewuster mijn tanden, waardoor ik de opbouw van tandplak veel meer onder controle heb. Vol zelfvertrouwen ga ik tegenwoordig in de stoel liggen en dan ben ik best wel trots als hij zegt: ”Als iedereen zo zou poetsen als jij, dan hoefde ik niet meer te boren”.

LACHEN

lachende premier

Hoe zorgen we ervoor dat de komende generaties ook nog kunnen lachen

De gezondheidszorg wordt onbetaalbaar en nog efficiënter werken blijkt niet meer mogelijk. Wat is dan de oplossing? We moeten het probleem bij de wortel aanpakken. Preventief handelen in plaats van genezen. Daar moet de zorg op gericht zijn. En dat kan ook, want we beschikken over vooruitstrevende technieken die dit mogelijk maken. Oral Qamera op basis van QLF-technologie is daar een goed voorbeeld van.

Met Oral Qamera kunnen we jaarlijks miljarden euro’s besparen in de wereld van tandheelkunde. En dan hebben we het niet alleen over bijvoorbeeld de kosten van boren en röntgenfoto’s, maar ook over alle kosten die het gevolg zijn van cariës. Denk aan o.a. hart- en vaatziekten, Alzheimer en reuma. 
Met Oral Qamera is het mogelijk om tandplak, de oorzaak van cariës, in een vroeg stadium te signaleren en daardoor direct aan te pakken. Waarom zouden we wachten met preventief handelen als we er vandaag al mee kunnen beginnen? 

Voor consumenten hebben we een device voor thuis en voor de tandartspraktijk een speciale camera met bijbehorende analytische software. 
Met Oral Qamera verlagen we de zorgkosten en verhogen we de kwaliteit van het leven. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook de komende generaties kunnen lachen. En als Den Haag zich daar ook voor hard maakt, gaat het zeker lukken.

PUBLICATIE

Afbeelding van Oral Qamera bij persbericht

Een Nederlandse uitvinding die de wereld van tandheelkunde definitief gaat veranderen

Vraag de gemiddelde Nederlandse tandarts of hij weet wat QLF™ is en dan zal hij het antwoord schuldig blijven. Stel je dezelfde vraag aan een onderzoeker van een gerenommeerde universiteit ergens in de wereld op het gebied van tandheelkunde, dan zal hij antwoorden dat QLF gezien wordt als gold standard in de onderzoeks- en wetenschappelijke wereld. QLF is in meer dan 400 wetenschappelijke artikelen beschreven. Publicaties verschenen in toonaangevende bladen als Journal of Dentistry, Caries Research, Operative Denstistry en Oral and Craniofacial Research. Maar ook in The Journal of Evidence-Based Dental Practice en American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.

De grootste uitvinding sinds de boor

QLF™ gebruikt fluorescentie. Fluorescentie is een eigenschap van specifieke stofjes, fluoroforen, die licht van een specifieke kleur absorberen en weer uitzenden in een ander kleur licht. Door met een filter het licht van de oorspronkelijke kleur te blokkeren blijft het fluorescentiebeeld over. Het beeld dat ontstaat door het licht dat door de fluoroforen wordt uitgestraald. QLF™ gebruikt twee soorten fluoroforen. Porfyrines die worden aangemaakt door bacteriën en rood fluoresceren.  En fluoroforen die zich op de grens van tandglazuur en dentine bevinden en groen fluoresceren. De rode fluorescentie is een maat voor schadelijke bacteriële activiteit en de groene fluorescentie maakt kleine beschadigingen van het tandglazuur zichtbaar. Samen met een speciaal filter levert dat het QLF-beeld op. In het QLF-beeld is het contrast tussen schoon en besmet weefsel en tussen gezond en aangetast glazuur veel groter dan bij normale belichting. Dat maakt het ook voor niet-ingewijden veel makkelijker om te zien of een mond gezond is of niet. De mate van besmetting en de grootte van de aantasting van het glazuur, kunnen bovendien op elk moment gemeten worden.  Die metingen zijn weer te gebruiken om een objectief beeld te krijgen van de ontwikkeling van de mondgezondheid in de tijd. Omdat de methode heel gevoelig is en zelfs de geringste afwijking laat zien, kan ingegrepen worden voordat het te laat is.

Lees hier de hele publicatie in Dental Info:

 

 

ORTHODONTIE EN ORAL QAMERA

Orthodontiste Katja van Oort met Oral Qamera

Orthodontie en Oral Qamera volgens Katja van Oort

‘‘Oral Qamera heeft het vak van orthodontie echt veranderd en dat begint al bij de intake van een nieuwe patiënt. Als iemand hier voor de eerste keer komt, ga ik kijken of de tanden wel goed gepoetst worden. In de meeste gevallen betekent dit, dat we kinderen, maar ook volwassenen, eerst bewust maken van het belang van goed poetsen. En dan gaan we pas starten met het aanmeten van de beugel. Het grappige van eerst leren poetsen is dat je eigenlijk meteen een fijne band opbouwt.

Zie het maar als een investering in de relatie die door de verzekeraar wordt vergoed.

De Oral Qamera is tijdens het dragen van de beugel van onschatbare waarde. Bij iedere controle, check ik of de patiënt nog goed poetst. Gewoon even een QLF-foto maken, zeker bij de eerste controle na het plaatsen van de beugel, en je ziet precies of de tandplak onder controle is. En het mooie is dat de score motiverend werkt. Kinderen zijn heel digitaal en plaatjes zijn altijd duidelijker dan alleen uitleg geven. Op de foto zien kinderen precies waar het beter moet worden schoongemaakt. Voor mij is dit de moderne, eenvoudige en betere manier om een plaquekleurtest te doen. Met Oral Qamera kun je een patiënt gewoon veel beter monitoren en bouw je bovendien automatisch een dossier op. Om maar een voorbeeld te noemen: meisje komt binnen met een vieze mond: score 5. Na het zien van de foto en uitleg daarover begrijpt ze het belang en waar ze beter haar best op moet doen. Tijdens de orthodontie geen problemen want ze had alleen maar 0 scores! Vandaag de dag kan ik me niet meer voorstellen dat ik zou werken zonder Oral Qamera. Je hebt altijd een actueel beeld van je patiënt en dat geeft zelfvertrouwen en motiveert.’

Katja van Oort

TRIPLE WIN

Tripple win Oral Qamera Pen in de tandartspraktijk

Triple win

Oral Qamera heeft positieve impact op de maatschappij, de klinische wereld en de consument. Het is een triple win. Hieronder leggen we uit waarom.

De maatschappij

Als we als maatschappij de gezondheidszorg betaalbaar willen houden, dan zullen we ons gedrag moeten aanpassen. Dit betekent dat de nadruk moet komen te liggen op het voorkomen van ziekten in plaats van het genezen ervan. Ook in de wereld van tandheelkunde zal de nadruk moeten komen te liggen op preventie. Met de komst van Oral Qamera is dat heel goed mogelijk. Met deze nieuwe technologie spoort men tandplak en beginnende gaatjes snel, eenvoudig en veilig op. En eerder opsporen, zorgt ervoor dat de kans op het moeten boren van gaatjes vele malen kleiner wordt. Oral Qamera maakt het ook mogelijk om de gezondheid van de mond nauwkeurig te volgen zodat er automatisch een patiëntendossier wordt opgebouwd. Door Oral Qamera actief in te zetten, kunnen we binnen de EU 52 miljard euro per jaar aan kosten besparen die direct met tandheelkunde te maken hebben. En dan hebben we nog niet eens over alle kosten die voortvloeien uit problemen in de mond.

De klinische wereld

Oral Qamera is de oplossing om de dienstverlening naar de verschillende doelgroepen te verbeteren. Bij kinderen van 5 tot 25 jaar, wordt het mogelijk om het poetsen naar een hoger plan te brengen door gerichte adviezen en poetsinstructies te geven op basis van QLF-foto’s. Oral Qamera is de beste manier om een langdurige band met deze doelgroep op te bouwen. Oudere patiënten, die al langere tijd hun eigen tandarts niet bezocht hebben, kunnen actief benaderd worden om zelf kennis te maken met Oral Qamera. Dit alles onder de noemer ‘tandheelkunde nieuwe stijl.’ Deze groep opnieuw bij de praktijk betrekken, zal ervoor zorgen dat zij langer plezier zullen hebben van hun eigen gebit en beduidend minder kans op overige gezondheidsproblemen. En dan is er nog een groep die echt bang is voor de tandarts. Op basis van Oral Qamera hebben wij een protocol ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt om ook deze doelgroep opnieuw de weg naar de tandarts te laten vinden. Dit doen we door de nadruk te leggen op preventief handelen in plaats van op invasief handelen. Oral Qamera zorgt ervoor dat de klinische wereld op deze manier de zorg kan optimaliseren en duurzaam kan groeien.

Consument

Slimmer poetsen verkleint de kans op gaatjes. En minder gaatjes betekent langer plezier van je eigen gebit en op langere termijn minder gezondheidsklachten. Voor consumenten komt Oral Qamera binnenkort met een smart scanner waarmee jonge tandplak kan worden opgespoord. Dit betekent dat je binnen acht uur weet of je goed gepoetst hebt. En als je dat weet, dan weet je ook of je opnieuw met de tandenborstel, tandenstokers etc. in de weer moet. Beter poetsen betekent ook dat je minder bang hoeft te zijn bij de tandarts of de mondhygiëniste, omdat je weet dat je er alles aan gedaan hebt om je gebit in topconditie te hebben en te houden. Bovendien verklein je door goede mondverzorging de kans op hart- en vaatziekten en Alzheimer bijvoorbeeld.